Adwent Rok A

Pieter Rubens Zwiastowanie

Pieter Rubens Zwiastowanie

Róża

 

 

1 Niedziela Adwentu A

2 Niedziela Adwentu A

3 Niedziela Adwentu A

4 Niedziela Adwentu A

 

 

  Powrót do Adwent  Powrót do Linki

Do góry

Krzyż Jerozolimski

Pierwsza Niedziela Adwentu
Rok A
Ewangelia: Mt 24, 37 – 44;

 

Słowo Boże

Nieznany czas przyjścia.

37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Potrzeba czujności.

42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 
44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Martin John Przed potopem

Martin John Przed potopem

Refleksja

Jan Twardowski

Czekanie

Popatrz na psa uwiązanego pod sklepem

o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem

pocałuj go w łapę
bo uczy jak na Boga czekać

“ABC księdza Twardowskiego. Rok A” str. 19.

Wacław Oszajca

z Mateusza

jak wielu było tych
z którymi pracowałem na jednym polu
ale wieczorem
do domu sam wracałem
nikt mnie nie odprowadzał
z iloma mełłem na żarnach
a chleb samotnie jadłem
zostali zabrani

może dlatego że nie pomieściłem ich w sobie
a inny noe już odpływał

«Reszta większa od całości», Warszawa 2003, str. 37

  Powrót do Adwent   Powrót do Linki

Do góry

Krzyż Jerozolimski

Druga Niedziela Adwentu
Rok A
Ewangelia: Mt 3, 1 – 12;

 

Słowo Boże

Jan Chrzciciel

Alexander Ivanov Chrystus objawia się ludowi

Alexander Ivanov Chrystus objawia się ludowi

1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
2 «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie».
3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!
4 Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. 5 Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
6 Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.
7 A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
8 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia,
9 a nie myślcie, że możecie sobie mówić: “Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
12 Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Refleksja

Matka Teresa z Kalkuty

Mimo wszystko 

Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i egocentryczni.
Kochaj ich mimo wszystko

Jeżeli czynisz dobro, ludzie powiedzą, że jesteś samolubny.
Czyń dobro mimo wszystko

Jeśli masz sukcesy, nabędziesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Odnoś sukcesy mimo wszystko

Co dobrego zrobisz dzisiaj, jutro pójdzie w niepamięć.
Bądź dobry mimo wszystko

Uczciwość i szczerość narażą cię na cierpienie.
Bądź uczciwy i szczery mimo wszystko

To, co budowałeś przez lata, może zostać zburzone w jedną noc.
Buduj mimo wszystko

Ludzie pragną twojej pomocy, ale mogą cię zaatakować, gdy im pomożesz.
Pomagaj ludziom mimo wszystko

Dawaj światu to, co masz najlepszego, spodziewając się w zamian ciosów.
Dawaj światu wszystko, co masz najlepszego, mimo wszystko

(z napisu na ścianie Shishu Bhavan, domu dla dzieci w Kalkucie)

Prosta ścieżka, Wydawnictwo “M”, Kraków 2003

Leonardo da Vinci Św. Jan Chrzciciel

Leonardo da Vinci Św. Jan Chrzciciel

 

 

Jan Zieliński

Nawrócenie

Ile trzeba klapsów
ile uderzeń
jakiego krzyża
by zapędzić owieczkę
do owczarni
przez bramę

„Wiersze podarowane” , Warszawa 1994, str. 53

 

  Powrót do Adwent   Powrót do Linki

Do góry

Krzyż Jerozolimski

Trzecia Niedziela Adwentu
Rok A
Ewangelia: Mt 11, 2 – 11;

 

Słowo Boże

Poselstwo Jana Chrzciciela

2 Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów
3 z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
4 Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
6 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

Świadectwo Jezusa o Janie

7 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
8 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
9 Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.
10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę5.
11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

Pieter de Grebber Sw Jan przed Herodem

Pieter de Grebber Sw Jan przed Herodem

Refleksja

Janusz Pasierb

Pod warunkiem

jeżeli jesteś z jego uczniów
uciekaj
jeżeli zdrajcą
nie trać czasu
jeśli Herodem
wyśmiej go jak błazna

jeżeli jesteś katem
czyń swoją powinność
jeśli Piłatem
podyskutuj nie zapomnij
umyj ręce

jeżeli

co innego jeżeli
masz mężne serce
i coś czystego pod ręką
jak Weronika

jeśli pochodzisz z Cyreny
jeśli masz silne ramiona
jeśli ci starcza odwagi
jeśli choć umiesz zapłakać

jeśliś Józefem z Arymatei
lub Nikodem
otrzymasz ciało

Jeżeli przynajmniej
potrafisz ściemnieć jak niebo
oślepnąć jak słońce przestać błyszczeć
jak skała się rozpaść

jeśli spowijesz jak całun
jak kamień ostudzisz
jak pieczęć zastygniesz
jeśli otworzy cię anioł

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 13

Jan Twardowski

Wierzę

Wierzę w radość ni z tego ni z owego
w anioła co spadł z nieba by bawić się w śniegu
w serce co chce wszystkiego i jeszcze cokolwiek
w uśmiech
że ktoś wymyślił sobie koniec końców
i jeszcze mówi po co i co dalej
w matkę co zniknęła za furtką ogrodu
w Boga prawdziwego bo już bez dowodów
takiego co nie lubi teorii o sobie

«Nie przyszedłem Pana nawracać», Poznań 2009, str. 378

Jan Twardowski

Szukałem

Szukałem w książkach
przez cud niemówienia o samym sobie
przez cnoty gorące i zimne
w ciemnym oknie gdzie księżyc udaje niewinnego
a tylu pożenił głuptasów
w znajomy sposób
w ogrodzie gdzie chodzi gawron czyli gapa
w polu gdzie w lipcu zboże twardnieje i żółknie
przez protekcję ascety który nie jadł
więc się modlił tylko przed zmartwieniem i po zmartwieniu
w kościele kiedy nikogo nie było

i nagle przyszedł nieoczekiwany
jak żurawiny po pierwszym mrozie
z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą

i powiedziałem
dlaczego mnie szukasz
na mnie trzeba czasem poczekać

 “nie przyszedłem pana nawracać”, Warszawa 1986, str. 222

   Powrót do Adwent   Powrót do Linki

Do góry

Krzyż Jerozolimski

Czwarta Niedziela Adwentu
Rok A
Ewangelia: Mt 1, 18 – 24;

 

Słowo Boże

Narodzenie Jezusa (Sen Józefa)

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel5, to znaczy: “Bóg z nami”.
24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,
25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

Guido Reni Św. Józef i Dziecię Jezus

Guido Reni Św. Józef i Dziecię Jezus

Refleksja

Wacław Oszajca

Przed obrazem Świętej Rodziny

Józefie
malowali ciebie wielcy artyści
niewierzący jednak swojemu sercu
dlatego masz siwą brodę i zmarszczki
małego trzymasz jakby był z ognia
a przecież mówiono
to syn cieśli Józefa z Nazaretu
„Ty za blisko, my za daleko”, Lublin 1985, str. 112

Jan Zieliński

Kuszenie 5

Pewnej nocy
głowa opuszczona
aż do podłogi
aż do jęku

przecież to wszystko sprawia ból
i nikt cię już nie rozumie
serca nie cieszy zieleń pól
samotny jesteś w tłumie

tej samej nocy
nad ranem
głos anioła
podnieś głowę

nad twoim smutkiem i ciemnością
Jezus uśmiecha się z miłością
Amen

„Wiersze podarowane”, Warszawa 1994, str. 85

Mistrz z kręgu St. Bartholomew Altar Święta Rodzina

Mistrz z kręgu St. Bartholomew Altar Święta Rodzina

Powrót do Adwent  Powrót do Linki

Do góry