Adwent Rok B

Pietro Cavallini Zwiastowanie

Pietro Cavallini Zwiastowanie

Róża

 

 

 

1 Niedziela Adwentu B
2 Niedziela Adwentu B
3 Niedziela Adwentu B
4 Niedziela Adwentu B

 

  Powrót do Adwent  Powrót do Linki

Do góry

Krzyź Jerozolimski

Pierwsza Niedziela Adwentu
Rok B
Ewangelia: Mk 13, 33 – 37;

 

Słowo Boże

Potrzeba czujności

33 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.
34 Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
35 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
36 By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
37 Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!».

Michał Anioł Sąd Ostateczny (detal)

Michał Anioł Sąd Ostateczny (detal)

Refleksja

Jan Zieliński

„Szukam wyspy zielonej”

Szukam wyspy zielonej
szukam miejsca
gdzie będziemy mówić
głośno i po cichu
z radością
o Jezusie
podczas spotkań rodzinnych
przy kawie
na weselach i ślubach
na chrzcinach imieninach
w samochodzie
na łące za miastem
w szkole
na plebanii
na spacerze

tymczasem wielka cisza

może dopiero wtedy
kiedy przyjdzie Pan
i poruszy groby na cmentarzach
wszyscy mówić będą bez przerwy
tylko o Nim

„Wiersze podarowane”, Warszawa 1994, str.11

Wacław Oszajca

Franciszek z Asyżu — umiera

przyszła siostra śmierć
po brata Franciszka
znalazła dom omieciony
umajony zieloną modlitwą
okadzony psalmami
ale gospodarza nie zastała
Pan z nagła
zawezwał go do siebie

«Reszta większa od całości», Warszawa 2003, str. 57

  Powrót do Adwent   Powrót do Linki

Do góry

Krzyż Jerozolimski

Druga Niedziela Adwentu
Rok B
Ewangelia: Mk 1, 1 – 8;

 

Słowo Boże

Jan Chrzciciel

Breenbergh Bartholomeus Kazanie Św. Jana

Breenbergh Bartholomeus Kazanie Św. Jana

1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
2 Jak jest napisane u proroka Izajasza:
Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
3 Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!
4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.
5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.
6 Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym.
7 I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.
8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Refleksja

Kazimierz Wójtowicz

Do Jana Chrzciciela z obrazu Geertgena tot sint Jansa 

Przyszły do ciebie
drzewa paprocie i trawy
ptactwo powietrzne
i wszelkie ziemskie zwierzątka
a ty człowiek pustyni
siedzisz skulony

w brunatnej sukni pokutnej
na występie skały

Otwartymi szeroko oczami
patrzysz w inny świat
i nawet nie widzisz
że Wieczność sprawiła ci
niebieską pelerynę
a bosym stopom
zakwitły już stokrotki

„Intencje serca”, Warszawa 1985, str. 540

Jan Twardowski

Gorętsza od spojrzenia

Żeby nie być taką czcigodną osobą
której podają parasol
którą do Rzymu wysyłają
w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem kręcą
wieszają przy gwiazdach filmowych

Ale być chlebem
który krają
żywicą którą z sosny na kadzidło skrobią
czymś z czego robią radio
żeby choremu przy termometrze śpiewało
zegarem który w samolocie jak obrazek ze świętym Krzysztofem leci
żółtym dla dzieci balonem –

a zawsze hostią małą
gorętszą od spojrzenia
co się zmienia w ofierze

„nie przyszedłem pana nawracać”, Warszawa 1986, str. 33

Donatello Św. Jan Chrzciciel

Donatello Św. Jan Chrzciciel

 

 

 

Jan Twardowski

Może

Może wierzysz tak sobie
lepiej
gorzej
jak żółw pomaleńku

uwierz wreszcie naprawdę
po ciemku

«Nie przyszedłem pana nawracać», Poznań 2009, str. 249

  Powrót do Adwent   Powrót do Linki

Do góry

Krzyż Jerozolimski

Trzecia Niedziela Adwentu
Rok B
Ewangelia: J 1, 6 – 8. 19 – 28;

 

Słowo Boże 

Geertgen tot Sint Jans Św. Jan Chrzciciel

Geertgen tot Sint Jans Św. Jan Chrzciciel

Prolog

6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
8 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.  

Świadectwo Jana Chrzciciela  

19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?»,
20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
21 Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!»
22 Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
23 Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz».
24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
25 I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? »
26 Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
28 Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Refleksja 

Jan Twardowski

Do kaznodziei

Na rekolekcjach nie strasz śmiercią —
bo po co
Za oknami bór pachnie żywicą,
pszczoły z pasiek się złocą,
w abecadłach dzieci oczy mrużą

Nic dręcz babek, dziadków czcigodnych,
oblubienic w kapeluszach modnych
rozmodlonych przed poślubną podróżą

Mów o częstej komunii z Chrystusem —
złotych sercach bijących w ukryciu,
z katechizmu o cnotach najprościej,
i że grzechy przeciwko nadziei
są tak ciężkie jak przeciw miłości

Nie o śmierci mów z ambony — o życiu —
o żonie szukającej z lampą w ręku
igły zagubionej w ciemny wieczór,
żeby mąż nie miał skarpet podartych —
wczesnej wiosny na piętach nie czuł

Jak najwięcej o dobrych uczynkach,
o gościnnych domach, poświęceniu,
o Jezusie na naszych ołtarzach
tak samotnym w każdym Podniesieniu

I błgosław kaznodziejską dłonią
babciom, starcom, młodzieńcom i pannom —
wszystkim dzieciom, co się w berka gonią,
zimą tęskniąc za łyżwami i sanną

«Nie przyszedłem pana nawracać», Poznań 2009, str. 42

Wacław Oszajca

różewicz w rzymie

stary poeta
dramatopisarz
a więc
ten który wie
co powiedzieć
mówi
do wiedzenia
wiedząc
że to ostatnia wizyta
mówi
nie z grzeczności
dla upewnienia się
że
bóg jest
boga nie ma

redaktor pyta
do wiedzenia
czy do widzenia
nie wiem
skoro bezpowrotnie odjeżdżający
mówiąc do widzenia
mówi dzień dobry

«odwrócona perspektywa», Warszawa 2009, str. 29

El Greco Św. Jan Chrzciciel

El Greco Św. Jan Chrzciciel

 

Imelda Kosmala

Kubek dobroci

Podano mi
kubek dobroci

Pijąc nie mogłam
zobaczyć dna

zalała mnie
rzeka szczęścia

Niech wróci
do źródła
oceanem 

“Ku twarzy wędruję”, Warszawa 1997, str. 35

 

Powrót do Adwent   Powrót do Linki

Do góry

Krzyż Jerozolimski

Czwarta Niedziela Adwentu
Rok B
Ewangelia: Łk 1, 26 – 38;

 

Słowo Boże 

Zwiastowanie Maryi

Giambattista Pittoni Zwiastowanie

Giambattista Pittoni Zwiastowanie

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,».
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Refleksja 

Wacław Oszajca

zwiastowanie

bądź pozdrowiona Mario
Matko Syna Bożego

mnie syna zwiastowali dwaj aniołowie
czerwony wdarł się ognistym bólem
biały wypełnił radosnym omdleniem
przez dziewięć miesięcy olbrzymieli we mnie
na przemian i jednocześnie
aż do rozwiązania
wtedy odeszli

czerwony powrócił nienazwanym lękiem
czwartego sierpnia czterdziestego czwartego
nim przybiegła łączniczka ja już wiedziałam
syna zabili

teraz każdego wieczoru przychodzi biały
i zapewnia mnie
że mój syn żyje
razem z twoim synem

“…Ty za blisko, my za daleko…”, Lublin 1985, str. 148.

Wacław Oszajca

Anioł Pański

bądź pozdrowiona piękna Mario
pan jest w tobie

Anioł pański mi zwiastował
ale nic się we mnie
nieurodzajnym człowieku nie poczęło
żadne słowo

bądź pozdrowiona pełna światła
najszczęśliwsza z kobiet
Pan jest w tobie
oto ja
sługa samego siebie
pan na śmietniku resztek
fałszywie kolorowych nocy
i dni sztucznie zaciemnionych

a Słowo stało się płomieniem
i do reszty wysuszyło mnie
żyjącego na odłogu
stało się ciemnością
i przywróciło nocy ciemność
stało się światłem
i rozjaśniło dzień

błogosławimy Mario Pana
za ciemność dla ciemnych
za światło dla jasnych

módl się za mnie święta Mario
teraz i wtedy
gdy ja ciało staję się
słowem

“…Ty za blisko, my za daleko…”, Lublin 1985, str.110

Giotto di Bondone Narodziny Jezusa

Giotto di Bondone Narodziny Jezusa

Beata Obertyńska

Zwiastowana

Stań przed Nią jak motyl,
gdy lot go znikąd nadwiewa.
Zniż skrzydła, głowę pochyl…

Przed białą, jak akacja,
przed wonną, jak werbena,
Przed Panną na wieki wieków

uklęknij i zaśpiewaj:
„Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum…”

“Intencje serca”, Warszawa 1986, str. 379

 

Powrót do Adwent  Powrót do Linki

Do góry