Uroczystość Wszystkich Świętych rok ABC; (1.11.)

Powrót do Święta,   Uroczystości i święta XI – XII,   Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat
Krzyż Jerozolimski

Ewangelia: Mt 5, 1 – 12 a;

SŁOWO BOŻE

Carl H. Bloch - Kazanie na Górze
Carl H. Bloch – Kazanie na Górze

Osiem błogosławieństw

3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

REFLEKSJA

Jan Twardowski

bezdomna

Modlę się do swej świętej wciąż bezdomnej w niebie
co mówi do aniołów nie bardzo się czuję
wolę polne kamienie zwykły polny jaskier
co kwitnie tak niedługo od kwietnia do maja
tęsknię za starą łyżką i herbatą z mlekiem

a kto w niebie jest smutny ten ziemię rozumie

“nie przyszedłem pana nawracać”, Warszawa 1986, str. 207

Wojciech Bąk

* * *
Módlcie się za nas, Bóg was słucha,
Jak gdyby słuchał Siebie —
I uśmiech Ojca, Syna, Ducha
Na prośby wasze w niebie.

Wy znacie ziemi grzech i zbrodnie
Co palą nasze ręce —
I płoną dłonie jak pochodnie,
I ognia coraz więcej.

Proście, niech wicher przebaczenia
Ten żywy ogień zgasi —
Udzielcie chłodu uciszenia
Płonącym w gniewu czasie.

Wy znacie nas — i zbrodni ogień,
I ból płonących dłoni —
Klęknijcie przed Wszechmocnym Bogiem,
Niech nas przed grzechem broni!

Niech nas wyzwoli, byśmy czyści
Stanęli od płomieni —
Módlcie się za nas, o świetliści
I wyzwoleni!

«Intencje serca», Poznań 1985, str. 325

Albrecht Dürer - Adoracja Trójcy Świętej
Albrecht Dürer – Adoracja Trójcy Świętej

Jan Twardowski

z Ziemią krążymy

Z Ziemią krążymy wokół słońca
jak drzewo morze głaz
jak bazalt czarny i spokojny
co najmniej milion lat

z wodą niebieską i zieloną
z głową nad śmiercią zamyśloną
z nierozpoznanym a koniecznym
w miłości małym smutkiem serca
ze ścieżką którą odchodzimy
z listem wrzuconym po rozstaniu
zamiast na poczcie w skrzynkę szpaka
z miłością która przeszła obok
samotni razem i osobno
tylko jak z tobą dotąd nie wiem
drżę że zostajesz z tym cierpieniem
co krąży tylko wokół siebie

„Nie przyszedłem pana nawracać”, Warszawa 1986, str. 210

Do góry