1 Niedziela Wielkiego Postu rok C

Powrót do Wielki Post,   Powrót do WP rok C,   Powrót do Linki 

Kolor szat
Kolor szat
Filippo Brunelleschi Krucyfiks

Ewangelia: Łk 4, 1 – 13;

Słowo Boże

Kuszenie na pustyni

1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni
2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.
3 Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».
4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek».
5 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata
6 i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę.
7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
8 Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół!
10 Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli,
11 i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień».
12 Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu

Refleksja

Juan de Flandes Kuszenie Jezusa
Juan de Flandes Kuszenie Jezusa

Franciszek Karpiński

Do Boga

Gdym był tak światem jak inni struci,
Strzegłem Pańskiego ruszenia,
Rychło w tę stronę Pan oczy zwróci,
Gdziem stał, czekając wejrzenia.

Boże! Twe oczy ku mnie zwrócone
I ręka, co mię uściśnie;
A ja tymczasem patrzę na stronę,
Bym Cię nie widział umyślnie

Wtenczas, kiedy mię karmisz i poisz,
I nauczasz mię Twej wiary,
Chociaż Cię czuję, że przy mnie stoisz,
Biorąc dar ganię Twe dary.

Góry i drzewo wierzchołki swemi
Ku pięknym niebom się wspina!
Człek jak kret ślepy nurza się w ziemi
I słońce Twoje przeklina!…

W dniu kary świata nie trać mię, Boże,
By się dziwiono wiecznością,
Jak się daleko zapędzić może
Człek głupstwem, a Ty — litością.

«Z głębokości…Antologia polskiej modlitwy poetyckiej», T. 1, Warszawa 1974, str. 191

Janusz Pasierb 

Szukanie Adama  
jesteś
gdzie jesteś Adamie
uciekasz
chcesz się skryć przede mną
to nie przynosi ulgi
ze swojej kryjówki
możesz mnie nie widzieć
ja widzę ciebie bezustannie
to nie przynosi ulgi
synu

świat który ci dałem
kobieta jaką ci dałem
wszystkie znaki mojej miłości
ponieważ była prawdziwa
musiały być słabe

czujesz się zdradzony
byłeś po prostu wolny

pozwoliłem ci
dokonać odkrycia
samego siebie

synu

czyja jest ta klęska

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 10

Jan Zieliński

Zmaganie  

W zaczadzonej głowie
strumyk światła

jeśli wziąłeś na Siebie wszystko
to także ten ołowiany czas
wieczór niemy
i ten krzyk ze środka

jeśli zstąpiłeś do piekieł
to także tutaj

przecież byłeś kuszony
moimi pokusami
znasz dobrze to zmaganie

«Wiersze podarowane», Warszawa 1994, str. 86

Do góry