Święto Podwyższenia Krzyża Świętego rok ABC; (14.09.)

Powrót do Święta,   Uroczystości i święta IX – X,   Powrót do Linki

Czerwona róża
Kolor szat
Krzyż Jerozolimski

Ewangelia: J 3, 13 – 17;

SŁOWO BOŻE

Nikodem

13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

REFLEKSJA

Peter Paul Rubens Chrystus ukrzyżowany
Peter Paul Rubens Chrystus ukrzyżowany

Jan Twardowski 

Spotkanie piątkowe

W któryś piątek gdy płakało serce
wszedłeś nagle zamkniętymi drzwiami
i złożyłeś mi ręce na głowie,
ręce swoje ranami pokryte.

To Ty Jezu, co się z Tobą stało?..
krzyż rzuciłeś w pobliskich kasztanach –
cierpień ziemskich mi teraz zbyt mało,
ukrytemu nagle w ranach Twoich.

A co będzie, gdy odejdziesz nocą?
ból powróci, smutek, niepokoje…
słyszę jeszcze, choć brzozy trzepocą –
szept jak potok: – Rany moje kochaj

„Posłaniec nadziei”, Warszawa – Rzeszów 2005, str. 55

Jan Twardowski 

Nie jak ale dlaczego

Dlaczego krzyż
uśmiech
rana głęboka

widzisz
to takie proste
kiedy się kocha

„Posłaniec nadziei”, Warszawa – Rzeszów 2005, str.117

Do góry