7 NW – Wniebowstąpienie Pańskie rok B

Powrót do Wielkanoc,   Niedziele Wielkanocne rok B,    Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat
Luca della RobbianWniebowstąpienie

Ewangelia: Mk 16, 15 – 20;

SŁOWO BOŻE

Guariento d'Arpo Wniebowstąpienie
Guariento d’Arpo Wniebowstąpienie

Ostatni rozkaz

15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;
18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Wniebowstąpienie

19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

REFLEKSJA

Jan Zieliński

Nowa ewangelizacja II

Ulice i dachy
już czekają na nas
to co szeptaliśmy od ucha do ucha
potężnieje
merkaba ruszyła na wszystkie strony
aniołowie biegną obok
niosą ziarno Dobrej Nowiny
w kruchych naczyniach
zagrzmiała trąba

Słowo budzi umarłych
Słowo zgromadzi umarłych
Słowo umarłym da Życie

«wiersze podarowane», Warszawa 1994, str. 111

Paweł Heintsch

O Wniebowstąpieniu

Łukasz w radości i błogosławieństwach
kończy swoje pierwsze sprawozdanie:
rozstał się z nimi i był uniesiony do Nieba.
A drugie rozpoczyna oznajmiając,
że Jezus żyje,
pokarmy wspólnie spożywa
z uczniami,
unosi się ze szczytu
i Obłok Go osłania
a Duch ich wiarę ożywia.

Marek krótko mówi,
że wzięty do Nieba
po prawicy Bożej
zasiada,
a ci, których posłał,
poszli świadectwo
złożyć.
I złożyli, bo im pomagał.

«Intencje serca», Poznań 1985, str. 266

Do góry