4 NW – Dobrego Pasterza rok C

Powrót do Wielkanoc         Powrót do Linki

Paolo Veronese Zmartwychwstanie

 

 

Ewangelia: J 10, 27 – 30;

 

Słowo Boże

Chrystus – jedno z Ojcem

27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Refleksja

Kiko Argüello Dobry Pasterz
Kiko Argüello Dobry Pasterz

Beata Obertyńska

* * *
Gdy zejdę na manowce,
gdy w kozi róg się zapchnę
znajdź mnie – jak w cierniu owcę,
wymieć – jak z kąta drachmę – amen.

«Grudki kadzidła», Kraków 1987, str. 70

Jan Twardowski

Baranku wielkanocny

Baranku wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy
z paskudnego kąta
z tego co po ludzku się nie udało
prawda że trzeba stać się bezradnym
by nielogicznie się stało

Baranku wielkanocny coś wybiegł czysty
z popiołu
prawda że trzeba dostać pałą
by wierzyć znowu

«ABC księdza Twardowskiego. Rok C», Warszawa 2002, str. 57

O`Connor Chrystus Dobry Pasterz Dundee, Szkocja
O`Connor Chrystus Dobry Pasterz Dundee, Szkocja

 

 

 

 

Jan Twardowski

Noc

Noc – gwiazdę przyprowadza
smutek – białą brzozę
miłość niesie w ofierze czystego baranka
spokój – samotność mrówek gdy wszystkie są razem

Wiara stale chce pytać
lecz gardło wysycha
jeśli Bóg jest milczeniem
zamilczeć potrzeba.

“nie przyszedłem pana nawracać”, Warszawa 1986, str. 319

 

 

 

 

Powrót do Wielkanoc     Powrót do Linki

Do góry