Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03.) rok ABC;

Powrót do Święta,    Uroczystości i święta II – IV,   Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat
Bernardo Strozzi Zwiastowanie

Ewangelia: Łk 1, 26 – 38

SŁOWO BOŻE

Zwiastowanie Maryi

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida
33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Sandro Botticelli Zwiastowanie
Sandro Botticelli Zwiastowanie

REFLEKSJA

Jan Twardowski

Dziękuję

Dziękuję za Twoje włosy
niemalowane na obrazach
za Twoje brwi podniesione na widok anioła
za piersi karmiące
za ramiona co przenosiły Jezusa przez zieloną granicę
za kolana
za plecy pochylone nad śmieciem w lampie
za czwarty palec serdeczny
za oddech na szybie
za ciepło dłoni na klamce
za stopy stukające po kamiennych schodach
za to że ciało może prowadzić do Boga

„Posłaniec nadziei”, Warszawa – Rzeszów 2005, str. 104

Jadwiga Stabińska

Syn i Duch

Na początku jest Zwiastowanie
Pochwalne «Zdrowaś»
I obietnica Ojca:
Duch Święty spłynie na Cię i zostanie
Maryjo z Nazaret
Matko Słowa

Potem jest Syn
I On ma wzrastać
A Ty w półcieniu
Żałosna i ukryta
Bo tak jest zawsze:
«In cruce vita».

Wszystko zaczyna się i kończy
Duchem miłości, życiem nowym
A Ty w pośrodku
Kontemplująca   …
«I trwali wspólnie na modlitwie
Z Maryją Matką Jezusową».

«Intencje serca», Poznań 1985, str. 381

Roman Brandstaetter

Anioł Pański

Anioł Pański
Zwiastował Pannie Maryi

O tej porze
Śpiewają Madonny.

O tej porze
Wędrują Madonny

Wychodzą
Z obrazów,
Z kapliczek,
Z kościołów.

Idą
Z głębi czasu
I z głębi świata,
Ulicami,
Polami,
Wszystkimi drogami
Wszystkie Madonny.

Gotyckie,
Renesansowe,
Barokowe,
Współczesne.

Fra Angelico Zwiastowanie
Fra Angelico Zwiastowanie

Białe,
Czarne,
Żółte,
Czerwone.

Wszystkie Madonny.
Dokąd wędrują Madonny?

Wędrują do Nazaretu,
Aby złożyć pokłon

Małej,
Drobnej,
Czarnookiej Maryi.
A gdy milkną dzwony

Na Anioł Pański,
Chór Madonn
Podnosi się z kolan
I wraca
Do obrazów,
Kapliczek
I kościołów.

A mała,
Drobna,
Czarnooka Maryja
Stoi u progu
Swojego domu

I znakiem krzyża
Żegna odchodzące
Madonny,
W których poznaje
Siebie.

«Intencje serca», Poznań 1985, str. 373

Do góry