5 Niedziela Wielkiego Postu rok B

Powrót do Wielki Post, Powrót do WP rok B,  Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat
El Greco Chrystus dźwigający krzyż

Ewangelia: J 12, 20 – 33;

Słowo Boże

Matthias Grünewald Ołtarz z Isenheim Ukrzyżowanie
Matthias Grünewald Ołtarz z Isenheim Ukrzyżowanie

Godzina Syna Człowieczego

20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.
21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».
22 Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
23 A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
26 A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
27 Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.
28 Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię».
29 Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego».
30 Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.
31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
32 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
33 To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Refleksja

Wacław Oszajca

sądny dzień

kiedy stanę przed tobą
przecież nie będziesz mnie przepytywał
skoro wszystko wiesz
to ja ciebie zapytam
dlaczego my tutaj musieliśmy całe życie
jeść czyjeś ciało
pić czyjąś krew
bo tak wygląda u nas miłość
dlatego że nie jesteś nam nic winien
powiedz
dlaczego ostatnie słowa
ostatnie zdanie dobrej nowiny
w najstarszej Ewangelii
to
Boże mój
Boże mój
czemuś mnie opuścił

«Reszta większa od całości», Warszawa 2003, str.141

El Greco Chrystus dźwigający krzyż
El Greco Chrystus dźwigający krzyż

Janusz Pasierb

Ave verum

witaj ciało
urodzone w krwi
umierające w krwi

w którym
i przez które
dostępujemy zbawienia

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 46

Janusz Pasierb

Droga

Ty jesteś
ale i ja jestem drogą
kiedyś gładką
teraz wyboistą
przeszło przez mnie tylu ludzi
niektóre stopy dotykały mnie lekko
inne deptały twardo

Ty ciągle przeze mnie przechodzisz
jestem drogą Twojej nadziei

jestem Twoją drogąjestem Twoją drogą trudną
znaczoną jagodami ciemnej krwi
z wytartą w kurzu poszarpaną bruzdą
kiedy upadasz przeze mnie
wtedy jesteśmy najbliżej
czuję jak bije zmęczone serce
zanim się zdążysz poderwać
żeby iść dalej we mnie

jestem Twoją drogą krzyżową
jestem Twoim skrzyżowaniem dróg

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 77

Do góry