1 Niedziela Adwentu rok C

Powrót do Adwent,  Adwent rok C,   Powrót do LinkiKolor szat

Krzyż Jerozolimski

1 NA: EWANGELIA: ŁK 21, 25 – 28. 34 – 36;


Jean Cousin Sąd Ostateczny
Jean Cousin Sąd Ostateczny

Przyjście Chrystusa. Potrzeba czujności   

25 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
26 Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
27 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
28 A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».
34 Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
35 jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym»

Refleksja

Jerzy Banaśkiewicz

Spotkanie

Wiem że przyjdziesz
chociaż dopiero
adwent
poznałem Twą drogę
ukrytą
do wczoraj
i Twoje odnajdywanie
iść
tylko iść trzeba
na spotkanie
z Kantykiem Symeona
Emanuelu
mojej codzienności

„Intencje serca”, Poznań 1985, str.15

Jan Zieliński

Jezus

Pan potężny i wielki
Pan nad grzechem i szatanem
Pan całego świata
jest także Panem
moich wielu nieprzespanych
nocy

„Wiersze podarowane”, Warszawa 1994, str. 12

Do góry