Uroczystość Najświętszej Trójcy rok A, B, C; (niedziela po Pentecoste)

Powrót do Święta,  Uroczystości i święta ruchome V – VI,   Powrót do Linki  

Andrea dal Castagno Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca rok A: Ewangelia: J 3, 16 – 18;

SŁOWO BOŻE

Nikodem

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki
20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.
21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

REFLEKSJA

Domenico Beccafumi Trójca Święta
Domenico Beccafumi Trójca Święta

Janusz Pasierb

Rzeczy ostatnie

Połóż mnie jak pieczęć na sercu swoim
ostatecznie i dosłownie spełniają się pisma
nawet te o pieczęci i sercu
głowa Jana
na sercu
jak kamień
jak udźwignąć
jak tracić
rzeczy ostatnie
ostatni pocałunek
złoży zdrajca
ostatnim upojeniem
będzie żółć
ostatnia przeszyje serce
włócznia
i kamień grobu zamknie pieczęć

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 43

Roman Indrzejczyk

Bóg jest miłością

Mówisz: zakochany…
Lecz, jeśli dlatego jest taki radosny,
Jak ogrodnik z bajki drzewa szczęścia sadzi
I głosi dokoła, że życie jest piękne,
Naiwnie powiada: świat znów będzie lepszy…
To niech tak zostanie.

Niektórzy pytają skąd ma taką siłę?
I trochę się dziwią.

Ale…
Kiedy się zamartwiasz, na pewno go spotkasz,
Nawet skaleczony będzie cię pocieszał,
Swoimi oczami do serca ci zajrzy,
Wciąż wierzy w człowieka, a może udaje…
Powiesz: zakochany.

Może zakochany po prostu w miłości…
A miłością Bóg jest.

«I niech tak zostanie», Warszawa 2005, str. 2

Janusz Pasierb

Miłość ukrzyżowana

Amor meus
krucifixus
miłość
nie tylko moja
niemożliwa
nie do życia
skazana
przed narodzeniem
wierna
tak mocno trzymają gwoździe
teraz i w godzinę

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 84

Do góry

Powrót do Święta    Powrót do Linki  

Andrea dal Castagno Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca rok B: Ewangelia: Mt 28, 16 – 20;


SŁOWO BOŻE

Duccio di Buoninsegna Objawienie w Galilei
Duccio di Buoninsegna Objawienie w Galilei

 

Ostatni rozkaz

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi
słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

REFLEKSJA

Kazimierz Brodziński

Hymn do Boga

Boże!  jak wielka Twoja opieka!
Ręką ojcowską światy objęła.
Litością wieńczysz skronie człowieka,
Jemu moc dałeś głosić Twe dzieła.
Boże! jak wielka Twoja opieka!
Tyś — nasze życie! Tyś — nasz obrońca!
Wielbić Cię będziem, Boże! bez końca.

«Z głębokości…Antologia polskiej modlitwy poetyckiej», T. 1, Warszawa 1974, str. 289

Jan Zieliński

Nowa ewangelizacja 1

Od pewnego czasu
wędrują po świecie
gromady żebraków

rozpoznali gdzie skarb

stawiają drogowskazy
pokazują kierunek
jeśli chcesz chodź z nami
mówią
podaj dłoń
zaprowadzimy cię do miejsca
gdzie kończy się włóczęga

przyjaciele zastawiają stół
przychodzi Baranek
otwiera księgę i podaje kielich
biesiadnicy
pod spokojnym łukiem tęczy
siedzą
śpiewają
zielone psalmy

«Wiersze podarowane», Warszawa 1994, str.110

Trójca Święta Ołtarz- Świerzawa
Trójca Święta Ołtarz- Świerzawa

Wacław Oszajca

zwornik

tak
to ja jestem granicą światła
we mnie zbiega się wschód z zachodem
północ z południem
wystarczy jeden mój krok
i już przesunąłem
przeniosłem w sobie ten zwornik
magnetyzmu i światła
to ja jestem
praziemią i praoceanem
początkiem życia w ogniu i wodzie
w duchu i ciele
to ja zarazem sacrum i profanum
chrzczę ciebie Boga imieniem
które nieustannie zgaduję
to ja człowiek który tobie i samemu sobie
staję się obrazem i podobieństwem
to czynię
cierpiąc w radości i że wiem nie wiedząc

«Reszta większa od całości», Warszawa 2003, str. 39

Do góry

Powrót do Święta    Powrót do Linki  

Andrea dal Castagno Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca rok C: Ewangelia: J 16, 12 – 15;

SŁOWO BOŻE

Sąd Ducha Świętego

12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.
13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

REFLEKSJA

Joseph Ignaz Mildorfer Zesłanie Ducha Świętego
Joseph Ignaz Mildorfer Zesłanie Ducha Świętego

Władysław Orkan

Idę ku Tobie

Idę ku Tobie … a myśl mię wyprzedza.
Lecąc wśród mgławic jak spragniona kania –
I chociaż nie wiem Twojego nazwania:
Czy imię Twoje Spokojność, czy wiedza –

Idę ku Tobie… Choć mgły nie rozrzedza
Wzrok ni przede mną drogi nie odsłania,
Choć mię strach ziębi i bojaźń zbłąkania,
Gdy mi ostatnia we mgle ginie miedza –

Idę ku Tobie… Z zapałem pielgrzyma,
Ufnością dziecka idę wśród padołu,
Ze mną tęsknica i smutek pospołu…

I nie wiem: kędy droga się zatrzyma:
czy tu na ziemi, na słońcu, czy w niebie –
Idę i szukam, jakbym szukał siebie…

«Z głębokości…Antologia polskiej modlitwy poetyckiej», T . I, Warszawa 1974, str. 534

Jan Twardowski

Zdziwienie

Dziwią się kuropatwy co chodzą parami
wszystkie na plotki schodzące się wrony
lipcowe gwiazdozbiory Rak i Lew na niebie
panny po ślubie co nie chcą być same
filozof z bzikiem bo odnalazł żonę
bekas co gwiżdże stale dwie sylaby
dziwi się księżyc sam na sam ze sobą

że Bóg jest jeden
i nigdy samotny.

«ABC księdza Twardowskiego. Rok C», Warszawa 2002, str. 67

Janusz Pasierb

Odwiedziny

trzej
nieznajomi
młodzi
skrzydlaci
nachyleni łagodnie
w szarozłotym świetle południa
pod dębem w Mamre
zwiastujący spokojną radość

na ikonie Rublowa
nie ma namiotu
ani Abrahama

siedzicie
przed moim
domem

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 11

Do góry