7 NW – Wniebowstąpienie Pańskie rok A

Powrót do Wielkanoc,   Niedziele Wielkanocne rok A, Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat
Luca della Robbia Wniebowstąpienie

Ewangelia: Mt 28, 16 – 20;

SŁOWO BOŻE

Ostatni rozkaz

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

REFLEKSJA

Garofalo Wniebowstąpienie
Garofalo Wniebowstąpienie

Jan Twardowski

Boże

Boże którego nie widzę
a kiedyś zobaczę
przychodzę bezrobotny
przystaję w ogonku
i proszę cię o miłość jak o ciężką pracę

«ABC księdza Twardowskiego. Rok B», Warszawa 2002, str. 63

Jan Zieliński

Wniebowstąpienie

Nie było rozstania
płaczu
zasmucenia
nikt nie machał ręką na pożegnanie

była radość
bo Pan odchodząc wcale nie odszedł

bo Pan pokazał
że wszystkie rozstania
odejścia płaczliwe
pogrzeby rozmazane rozpaczą
są nieprawdziwe

«Wiersze podarowane», Warszawa 1994, str. 23


Do góry