2 NW Miłosierdzia Bożego rok ABC

Powrót do Wielkanoc,   Święta Wielkanocne rok ABC,  Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat
Paolo Veronese Zmartwychwstanie (detal)

Ewangelia: J 20, 19 – 31;

SŁOWO BOŻE

Duccio di Buoninsegna Niewierny Tomasz
Duccio di Buoninsegna Niewierny Tomasz

Niewierny Tomasz

24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
25 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!»
28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
29 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

Pierwszy epilog – Ewangelisty

30 I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów.
31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

REFLEKSJA

Jan Twardowski

Powrót

Podaj mi rękę z gwoździami pośrodku
zanurz me usta
w pierwszej miłości
przywróć jak zęby mleczne
skrupuły czystości.

«ABC księdza Twardowskiego. Rok C», Warszawa 2002, str. 51

Jan Twardowski

Przez mikroskop

Co ty głuptasie wyrabiasz najlepszego
patrzysz przez mikroskop
na śmierć i miłość jednakowo ciemne
przykładasz ucho
szukasz ręką
chroboczesz klamką żeby otworzyć
choć serce wie co teraz a nie wie co potem
stajesz na głowie żeby udowodnić
zapalasz światło
wąchasz teologię
a trzeba
nie widzieć
nie słyszeć
nie dotykać
nie wiedzieć
i dopiero wtedy uwierzyć.

«ABC księdza Twardowskiego. Rok B», Warszawa 2002, str. 53

Maria Imelda Kosmala

Poznanie

Hendrick ter Brugghen Niewierny Tomasz
Hendrick ter Brugghen Niewierny Tomasz

Horyzonty łamią się w krzyż

Pod nogami
przecięcie dwóch dróg
wąskiej i szerokiej

Nad głową
Nieba dwie błękitne belki

jak nieufne nieśmiałe palce
dotykam brzegów RANY

Ten Sam!

«Ku twarzy wędruję», Warszawa 1997, str. 21

Jan Twardowski

Wybaczyć

Święty Tomaszu niewierny
ze mną było inaczej
On sam mnie dotknął
włożył dłonie w rany mego grzechu
bym uwierzył że grzeszę i jestem kochany
Bóg grzechu nie pomniejsza ale go wybaczy

za trudno
i po co tłumaczyć

«ABC księdza Twardowskiego. Rok A», Warszawa 2002, str. 61

Do góry