7 NW – Wniebowstąpienie Pańskie rok C

Powrót do Wielkanoc   Niedziele Wielkanocne rok C,   Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat
Luca della Robbia Wniebowstąpienie

Ewangelia: Łk 24, 46 – 53;

SŁOWO BOŻE

Ostatnie pouczenia

46 i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie,
47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
48 Wy jesteście świadkami tego.
49 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».

Wniebowstąpienie

50 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.
51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Zakończenie

52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,
53 gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga.

REFLEKSJA

Wacław Oszajca

skowyt

Andrea di Vanni d'Andrea Wniebowstąpienie
Andrea di Vanni d’Andrea Wniebowstąpienie

nie ciebie nie ma
więc zrób coś rusz się
robert gotów podpisać cyrograf z diabłem
byleby dosiąść
wybacz
nie chodzi o uczucia wyższe
bo nie ma czasu
za pięć lat góra
umrze
on chciałby choćby raz jeden
dosiąść baby
nie kobiety
broń boże feministki
ale najlepiej tej spod latarni
rafał chciałby delikatniej
romantyczniej
po mickiewiczowsku

w maciejkach
ale już
zaraz
i
ja mam im mówić o bogu
jak u augustyna
czyli o duszy nieśmiertelnej
jak u ratzingera
gdzie krew ma kolor zielony
a tymczasem
zmierzch
i po północy
w najlepszym przypadku
lekko mokra pidżama

«odwrócona perspektywa», Warszawa 2009, str. 30

Jan Twardowski

Wołanie

Bliższy od reguł życia wewnętrznego
przepisów na zbawienie
odwrotna strono rozpaczy
świecący nawet niewierzącym jak ogromne ciało dobroci
ile razy klękam przed Tobą bojaźliwy i spokojny
z wszystkimi dowodami na istnienie Boga w torbie mózgu
i spuszczonym pyskiem sumienia
prosząc
abyś mnie nauczył
cierpienia bez pytań

«nie przyszedłem pana nawracać», Warszawa 1986, str. 114

Do góry