1 Niedziela Adwentu rok A

Kolor szat
Kolor szat

Powrót do Adwent ,   Adwent rok A    Powrót do Linki

Krzyż Jerozolimski

1 NA: EWANGELIA: MT 24, 37 – 44;


Słowo Boże

Martin John Przed potopem
Martin John Przed potopem

Nieznany czas przyjścia.

37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Potrzeba czujności.

42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Refleksja

Jan Twardowski

Czekanie

Popatrz na psa uwiązanego pod sklepem

o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem

pocałuj go w łapę
bo uczy jak na Boga czekać

“ABC księdza Twardowskiego. Rok A” str. 19.

Wacław Oszajca

z Mateusza

jak wielu było tych
z którymi pracowałem na jednym polu
ale wieczorem
do domu sam wracałem
nikt mnie nie odprowadzał
z iloma mełłem na żarnach
a chleb samotnie jadłem
zostali zabrani

może dlatego że nie pomieściłem ich w sobie
a inny noe już odpływał

«Reszta większa od całości», Warszawa 2003, str. 37

Do góry